Libor Klubal

Libor je učitel matematiky, informatiky a programování. Momentálně spolupracuje se školami při zavádění iPadů do českých škol a provozuje portál pro učitele iPadvetride.cz. Od roku 2011 je oficiálně certifikovaný jako lektor pro partnery Solution Expert in Education se zaměřením na iPady ve školství. Společnost Apple ho v roce 2013 ocenila titulem Apple Distinguished Educator a stal se tak členem mezinárodní komunity učitelů inovativně pracujících s Apple technologiemi.

Od roku 2014 působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde vyučuje předmět Informační technologie ve vzdělávání. O možnostech využití iPadů ve školách přednáší na konferencích v České republice i v zahraničí.


Vojtěch Gybas

Vojta vystudoval speciální pedagogiku a dvouleté studium Koordinace v oblasti ICT technoloogií. iPadům se věnoval také ve své disertační práci v rámci doktorského studia. Aktuálně působí na Ostravské univerzitě jako odborný asistent. Na základní škole v Bruntále působí částečně, celkově již sedmnáctým rokem. Na základní škole působí zároveň jako koordinátor v oblasti ICT. Je autorem projektu www.ipadvevyuce.cz. 

Od června roku 2014 je certifikovaný jako Apple Professional Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education. Aktivně se se svými workoshopy účastní různých konferencí a seminářů, kde se o svou práci pravidelně dělí.


Petra Boháčková

Petra vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně učí na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku, anglický jazyk a environmentální výchovu. Na této škole je také koordinátorkou environmentální výchovy.

Je členem GEG Učte s námi, ambasadorkou etwinningu, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet a od prosince 2014 také Apple Professional Developement Trainer.


Lenka Skýbová

Lenka vystudovala pedagogickou fakultu Ostravské univerzity obor učitelství na 1.stupni ZŠ. Téměř 15 let se specializovala na výuku nejmenších žáků v 1. třídě. Aktuálně působí jako ředitelka MŠ a ZŠ ve Vřesině, kde zároveň vykonává funkci metodika ICT. Ve svém vyučování se zaměřuje na čtenářskou gramotnost v přírodovědných předmětech. Jako absolventka kurzů RWCT a členka Klubu RWCT využívá ve výuce metody kritického myšlení, které propojuje s výukou na iPadech.

Aktivně se věnuje lektorování seminářů a workshopů určených učitelům zaměřeným na výuku prostřednictvím iPadů. Aktivně prezentuje na krajských konferencích věnovaných ICT problematice. Od června 2014 je certifikovaná Apple Professional Development Trainer se zaměřením na iPady ve školství.


Bohuslav Hora

Slávek měl být  původně zemědělec (SZeŠ v Chebu), chtěl být ale učitelem, a tak vystudoval ZČU PF v Plzni – aprobace dějepis a ČJL. Od roku 2005 učil na Základní škole Planá nad Lužnicí, kde se o rok později stal zástupem ředitele. Aktuálně vyučuje na ZŠ a MŠ Chraštice. Věnoval se jako lektor učitelů SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání), nearobovaně učil informatiku a ve školách působil jako propagátor využití ICT ve výuce a jako ICT koordinátor a metodik. Momentálně se věnuje lektorování ICT a práci ve firmě iŠkolství.

V roce 2012 propadl kouzlu tabletů, nejdříve jako Androdista, následně také jako iPadista. Využívání obou těchto platforem ve vzdělávání se aktivně věnuje dodnes, od prosince 2014 jako Apple Professional Development Trainer. Člen neformální skupiny PEPOUŠ (PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím) – Vlnobití, Pepoušův nápadník, člen skupiny GEG ČR a GEG Učte s námi – skupiny učitelů sdružených kolem aplikací Google.


Patrik Kavecký

Patrik studoval obor učitelství pro ZŠ a SŠ na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Svou pedagogickou praxi zahájil na ZŠ Englišova v Opavě, kde působil dva roky. V roce 2000 přestoupil na Mendelovo gymnázium v Opavě, kde působí dodnes. Vyučuje matematiku a informatiku. Vytvořil webové stránky MGO, na kterých také pravidelně publikuje. Je nadšencem pro grafiku, webdesign a spojení iPadu s hudbou.

Po absolvování loňského ročníku Letní školy, kam přijel jako účastník, se přidal ke komunitě lektorů a začal se intenzivně připravovat na certifikaci Apple Professional Development Trainer, kterou úspěšně získal v prosinci 2014.


Jitka Rambousková

Jitka vystudovala informatiku na PřF MU v Brně, později si doplnila pedagogické vzdělání na PedF UK v Praze. Působí jako učitelka II.stupně na ZŠ Nýřany (matematika, informatika).

Poprvé se setkala s iPadem v roce 2011 a od té doby je jejím nerozlučným společníkem ve výuce ve všech předmětech. O všem kolem využívání iPadů i ostatních technologií ve škole si vede poznámky na  webu www.cojsemvyzkousela.cz. Je aktivní v GEG Učte s námi.


Pavel Gavenda

Pavel vystudoval obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika – základy techniky na Ostravské pedagogické falultě. Krátce po studiu vykonal rigorozní zkoušku ve stejném oboru. V současné době pracuje jako učitel fyziky a informatiky na základní škole v Opavě. Zde také působí jako ICT koordinátor. Během své devatenáctileté pedagogické praxe absolvoval řadu vzdělávání v oblasti moderních technologií.

Od prosince roku 2014 je Pavel certifikovaný Apple Professional Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education se zaměřením na iPady ve vzdělávání. Je také akreditován jako vzdělávací instituce MŠMT.


Karel Klatovský

Karel učil 11 let na střední škole v Litoměřicích a na UJEP v Ústí nad Labem. Během své praxe byl zapojen do mnoha vzdělávacích projektů a mnoho jich také školil. Má zkušenosti s přednáškami jak v ČR, tak v zahraničí. Napsal 23 knih se zaměřením na využívání nástrojů, produktů a služeb od Microsoftu a Applu. V současné době pracuje jako manažer vzdělávacích programů v české pobočce Microsoftu, je držitelem ocenění Minecraft Certified, Microsoft Innovative Educator Expert a Microsoft Office Specialist Expert. Má svůj vlastní blog na www.klatovsky.cz a potkat se s ním můžete na mnoha vzdělávacích akcích jako je Roadshow pro školy, DemoDays nebo Letní škola moderních učitelů.


Veronika Černotová

Verča aktuálně působil jako zástupce ředitelky na Základní škole, Rýmařovská 15, Bruntál. Má vystodováno Učitelství pro I. stupeň ZŠ na UP v Olomouci a Speciální pedagogiku. Aktivně se zajímá o iPady a jejich implementací do výuky.

Je spoluautorkou projektu www.iPadvevyuce.cz