Libor Klubal

Libor je učitel matematiky, informatiky a programování. Momentálně spolupracuje se školami při zavádění iPadů do českých škol a provozuje portál pro učitele iPadvetride.cz. Od roku 2011 je oficiálně certifikovaný jako lektor pro partnery Solution Expert in Education se zaměřením na iPady ve školství. Společnost Apple ho v roce 2013 ocenila titulem Apple Distinguished Educator a stal se tak členem mezinárodní komunity učitelů inovativně pracujících s Apple technologiemi.

Od roku 2014 působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde vyučuje předmět Informační technologie ve vzdělávání. O možnostech využití iPadů ve školách přednáší na konferencích v České republice i v zahraničí.


Vojtěch Gybas

Vojta vystudoval speciální pedagogiku a dvouleté studium Koordinace v oblasti ICT technoloogií. Již třináctým rokem učí ve speciálním školství, aktuálně na Základní škole speciální v Bruntále. Na škole působí zároveň jako koordinátor v oblasti ICT. Je autorem projektu www.ipadvevyuce.cz, ve kterém se snaží aktivně využívat nejmodernější technologie v základní škole speciální a probouzet u svých žáků nové a nepoznané zážitky, nejen citové.

Od června roku 2014 je certifikovaný jako Apple Professional Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education. Aktivně se se svými workoshopy účastní Učitelského summitu, o svou práci se pravidelně dělí i na krajských seminářích a workshopech.


Petra Boháčková

Petra vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně učí na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích fyziku, anglický jazyk a environmentální výchovu. Na této škole je také koordinátorkou environmentální výchovy.

Je členem GEG Učte s námi, ambasadorkou etwinningu, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet a od prosince 2014 také Apple Professional Developement Trainer.


Lenka Skýbová

Lenka vystudovala pedagogickou fakultu Ostravské univerzity obor učitelství na 1.stupni ZŠ. Téměř 15 let se specializovala na výuku nejmenších žáků v 1. třídě. Aktuálně působí jako ředitelka MŠ a ZŠ ve Vřesině, kde zároveň vykonává funkci metodika ICT. Ve svém vyučování se zaměřuje na čtenářskou gramotnost v přírodovědných předmětech. Jako absolventka kurzů RWCT a členka Klubu RWCT využívá ve výuce metod kritického myšlení, které se pokouší propojit s výukou na iPadech.

Druhým rokem se věnuje lektorování seminářů a workshopů určených učitelům zaměřeným na výuku prostřednictvím iPadů. Aktivně prezentuje na krajských konferencích věnovaných ICT problematice. Od června 2014 je certifikovaná Apple Professional Development Trainer se zaměřením na iPady ve školství.


Bohuslav Hora

Slávek měl být  původně zemědělec (SZeŠ v Chebu), chtěl být ale učitelem, a tak vystudoval ZČU PF v Plzni – aprobace dějepis a ČJL. Od roku 2005 učil na Základní škole Planá nad Lužnicí, kde se o rok později stal zástupem ředitele. Aktuálně vyučuje na ZŠ a MŠ Chraštice. Věnoval se jako lektor učitelů SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání), nearobovaně učil informatiku a ve školách působil jako propagátor využití ICT ve výuce a jako ICT koordinátor a metodik. Momentálně se věnuje lektorování ICT a práci ve firmě iŠkolství.

V roce 2012 propadl kouzlu tabletů, nejdříve jako Androdista, následně také jako iPadista. Využívání obou těchto platforem ve vzdělávání se aktivně věnuje dodnes, od prosince 2014 jako Apple Professional Development Trainer. Člen neformální skupiny PEPOUŠ (PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím) – Vlnobití, Pepoušův nápadník, člen skupiny GEG ČR a GEG Učte s námi – skupiny učitelů sdružených kolem aplikací Google.


Patrik Kavecký

Patrik studoval obor učitelství pro ZŠ a SŠ na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Svou pedagogickou praxi zahájil na ZŠ Englišova v Opavě, kde působil dva roky. V roce 2000 přestoupil na Mendelovo gymnázium v Opavě, kde působí dodnes. Vyučuje matematiku a informatiku. Vytvořil webové stránky MGO, na kterých také pravidelně publikuje. Je nadšencem pro grafiku, webdesign a spojení iPadu s hudbou.

Po absolvování loňského ročníku Letní školy, kam přijel jako účastník, se přidal ke komunitě lektorů a začal se intenzivně připravovat na certifikaci Apple Professional Development Trainer, kterou úspěšně získal v prosinci 2014.


Jitka Rambousková

Jitka vystudovala informatiku na PřF MU v Brně, později si doplnila pedagogické vzdělání na PedF UK v Praze. Působí jako učitelka II.stupně na ZŠ Nýřany (matematika, informatika).

Poprvé se setkala s iPadem v roce 2011 a od té doby je jejím nerozlučným společníkem ve výuce ve všech předmětech. O všem kolem využívání iPadů i ostatních technologií ve škole si vede poznámky na  webu www.cojsemvyzkousela.cz. Je aktivní v GEG Učte s námi