V roce 2021 bude program konference je rozdělen do tří hlavních částí. Všechny části se budou odehrávat online a k přístupu do jednotlivých částí budete vždy využívat těchto stránek. V den konference budou jednotlivá tlačítka doplněna o aktivní odkazy do prostředí MS Teams (popřípadě na živý stream úvodní části).

 

9:00 Zahájení a společná část

V úvodním bloku vás seznámíme s obecnými změnami v celém RVP, s novou vzdělávací oblastí Informatika a také s podporou, kterou vám v rámci zavádění nového obsahu výuky můzeme poskytnut.

 

10:00 Sekce dle stupně vzdělávání

Na druhou část se již účastníci rozdělí podle svého zájmu do tří hlavních sekcí určených svým zaměřením na obsah pro 1. stupeň, obsah pro 2. stupeň a sekci, kde se bude řešit realizace minimálních výstupů v oblasti Informatika.

 

11:00 Volitelné workshopy 12:00 Volitelné workshopy

Třetí část konference bude zaměřena na zájmové workshopy, kde se dozvíte, jak učit informatiku zábavně pomocí robotických pomůcek či tabletů.

Základní nabídka workshopů obsahuje zaměření na využití stavebnice Lego WeDo, práci s Ozoboty, využití stavebnice micro:bit, práci s vývojovým prostředím Swift Playground, využití aplikace Scratch Jr, práci s robotickou včelkou atd.

 

Na jednotlivé workshopy se přihlásíte přímo v den konání konference pomocí odkazu zveřejněného na těchto stránkách v den konání konference (náhled rozcestníku). Budeme využívat platformu MS Teams.