Libor Klubal

Libor Klubal

Libor je pedagogem, lektorem a mentorem. Má bohaté zkušenosti se vzděláváním dětí na základní a střední škole, ale podílí se také na vzdělávání budoucích učitelů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde působí jako odborný asistent. Libor je certifikovaným lektorem společnosti Apple (Apple Professional Development Trainer) pro oblast školství. V roce 2013 získal ocenění Apple Distinguished Educator a připojil se tak do celosvětové komunity učitelů, kteří pracují s Apple technologiemi ve školství. Své zkušenosti pravidelně na internetu, vystupuje na popularizačních i odborných konferencích, vede školení pro učitele přímo ve školách a spolupořádá tradiční Letní školu #ipadmoravka.
Vojtěch Gybas

Vojtěch Gybas

Vojta vystudoval speciální pedagogiku a dvouleté studium Koordinace v oblasti ICT technologií. iPadům se také věnoval ve své disertační práci v rámci doktorského studia. Aktuálně je vedoucím Speciálně pedagogického centra pro mentální postižení a vady řeči v Bruntále, speciálním pedagogem, koordinátorem ICT na ZŠ v Bruntále a také působí jako odborný asistent na Katedře informačních a komunikačních technologií na Pedagogické fakultě v Ostravě. Od roku 2014 je certifikovaným Apple Professional Development Trainerem pro partnery Solution Expert in Education. Aktivně se se svými workshopy účastní různých konferencí a seminářů. Je také autorem projektu www.ipadvevyuce.cz.
Petra Boháčková

Petra Boháčková

Petra vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a enviromentální výchovu. V současnosti je zástupkyní ředitele v ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Praze 9 – Čakovicích. Učí fyziku a anglický jazyk, je koordinátorem environmentální výchovy a stará se o školní iPady. Je členkou GEG Učte s námi, vedoucí ambsadarkou Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 je certifikována jako Apple Professional Development Trainer a od roku 2015 také jako Apple Distinguished Educator. Lektoruje kurzy pro dospělé a o své zkušenosti se neustále dělí na sociálních sítích a webu Dejte mi pevný bod.
Slávek Hora

Slávek Hora

Slávek měl být původně zemědělcem, chtěl se ale stát učitelem, a tak vystudoval ZČU PF v Plzni – aprobaci dějepis a český jazyk a literatura. Aktuálně učí na ZŠ Bystřice u Benešova, kde působí také jako zástupce ředitelky. Jako lektor se věnoval vzdělávání učitelů v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání, neaprobovaně učil informatiku a ve školách působil jako propagátor využití ICT ve výuce a jako ICT koordinátor a metodik. V roce 2012 propadl kouzlu tabletů, a to jak těm s logem jablíčka, tak s logem robátka. Od 2014 je certifikován jako Apple Professional Development Trainer. Je také členem skupiny GEG ČR a GEG Učte s námi a spoluautorem webu Dejte mi pevný bod.
Pavel Gavenda

Pavel Gavenda

Pavel vystudoval obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika – základy techniky na ostravské pedagogické fakultě. Krátce po studiu vykonal rigorózní zkoušku ve stejném oboru. V současnosti pracuje jako učitel fyziky a informatiky na základní škole v Opavě, kde působí také jako ICT koordinátor. Během své dlouholeté pedagogické praxe absolvoval řadu vzdělávání v oblasti moderních technologií. Od prosince roku 2014 je certifikovaným Apple Professional Development Trainerem pro partnery Solution Expert in Education se zaměřením na iPady ve vzdělávání. Je také akreditován jako lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a SIPVZ modulů.
Jan Kučeřík

Jan Kučeřík

Honza spolu se svým kolegou před několika lety zakládal první autorizovanou prodejnu iTouch Apple Premium Reseller, dnes známou jako iStores. Implementace a využití Apple technologií je součástí jeho každodenního života. Již v minulosti realizoval několik důležitých projektů, ale teprve školství se stalo odvětvím, kde mu využití moderních a mobilních technologií začalo dávat největší smysl. Díky iPadům, ale především i díky učitelům, je dnes výuka významně přetvářena, což má za následek zájem dětí o vzdělávání. Aby to bylo vše snazší, velkým počinem bylo vytvoření vlastního MDM řešení, vzdálené správy iPadů, pro české školy, o kterém se dozvíte více na konferenci.
Petra Poláčková

Petra Poláčková

Petra vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti působí na pozici zástupkyně ředitele a také na pozici ICT koordinátor na Základní škole speciální Těšínská ve Slezské Ostravě, kde se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením. Ve výuce se snaží vést děti k smysluplnému využití iPadů a robotických pomůcek. Aktivně se věnuje lektorování, v rámci něhož se zabývá především využitím iPadů a robotických pomůcek u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. V neposlední řadě je lektorkou pedagogického konceptu 3D stimulace. O své zkušenosti z výuky se dělí na sociálních sítích.
Klára Střížová

Klára Střížová

Klára vystudovala speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě a také učitelství pro 1. stupeň na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktuálně působí jako učitelka na Základní škole v Neplachovicích, kde vyučuje anglický jazyk a informatiku na 1. stupni, a také na pozici speciálního pedagoga ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde pracuje s dětmi s duševním onemocněním. Ráda objevuje nové možnosti využívání iPadu ve výuce, moderní technologie se doslova staly nedílnou součástí jejího pedagogického působení. Je úspěšnou koordinátorkou eTwinningových projektů, při jejichž realizaci vede žáky k zodpovědnému a smysluplnému využívání nejen iPadů.
Zuzana Klimešová

Zuzana Klimešová

Zuzka vystudovala český jazyk a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. V současnosti působí jako učitelka na ZŠ generála Heliodora Píky a MŠ ve Štítině. I když se zdá, že skloubit ČJ a hudbu s digitálními technologiemi nelze, opak je pravdou. Informační technologie ji oslnily natolik, že si při zaměstnání dokončila také studium informatiky. Ve své výuce ráda využívá digitální technologie pro zefektivnění své práce, pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků, ale zejména pro zpestření výuky. Ráda se stále něco učí a inspiruje se od jiných “zapálených” učitelů. Bez iPadů a telefonů by už jen těžko dokázala s nadšením učit.
Petra Kočková

Petra Kočková

Peťa nejdříve studovala předškolní pedagogiku na střední škole, aby zanedlouho působila jako učitelka v mateřské škole. Chtíč dál se vzdělávat ji motivoval natolik, že se rozhodla studovat učitelství pro 2. stupeň na Pedagogické fakultě v Ostravě a stala se tak aprobovanou učitelkou Výchovy ke zdraví a Informačních a komunikačních technologií se zaměřením na vzdělávání. V současnosti je interní doktorandkou Katedry informačních a komunikačních technologií na PdF OU, kde působí také jako asistent. Ve své disertační práci se věnuje rozvojem digitálních kompetencí u žáků na 1. stupni ZŠ, převážně Bezpečnosti a Netiketě. Je spoluautorkou webu IThravě.cz.
Kristýna Kiliánová

Kristýna Kiliánová

Kristýna chtěla být odmala učitelkou. Nejprve sice vystudovala úplně jinou SŠ, ale poté se přihlásila na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde vystudovala učitelství pro 2. stupeň ZŠ, konkrétně Český jazyk a Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání. V současnosti působí na Katedře informačních a komunikačních technologií PdF OU jako asistent a zároveň se aktivně věnuje doktorskému studiu. Ve své disertační práci se zabývá rozvojem digitálních kompetencí žáků na 1. stupni ZŠ, kdy se převážně zaměřuje na digitální kompetenci Tvorba digitálního obsahu. Je spoluautorkou webového portálu IThravě.