Konference Učitel-Výuka-Inovace je pořádána Katedrou informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. První ročník proběhl v roce 2019, v dalších letech pak byla konference přesunuta do online prostoru a v roce 2023 se opět vracíme do klasického formátu osobního setkávání.

Konference je určena zejména pro učitele základních a středních škol a hlavním obsahem je předávání příkladů dobré praxe. Konference se zaměřuje zejména na využívání moderních technologií ve výuce a reaguje na aktuální trendy a potřeby škol. Ročník 2023 je tak zaměřen na problematiku digitální kompetence v revidovaném RVP a společným tématem je také využití umělé inteligence ve vzdělávání.Účast na konferenci je zdarma, nutná je pouze registrace.

Fotogalerie z ročníku 2019